เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

รหัสสินค้า 30065

ชื่อ : เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan
รุ่น : OligoScan
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 2959 คน

• An innovative optical technology เทคโนโลยีการปล่อยคลื่นแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer
• which screens minerals, trace elements and toxic metals วัดระดับแร่ธาตุ, แร่ธาตุที่มีอยู่ในปริมาณน้อย และสารพิษโลหะหนัก
• at the intratissular level ในระดับเนื้อเยื่อ
• Made in Luxembourg (Europe) ผลิตที่ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (ยุโรป)
• CE Mark : Class IIa medical device (มาตรฐาน CE Mark เป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแสดงความปลอดภัย รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะ CE Mark กำหนดเป็นแนวทางโดยใช้ผล การทดสอบและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แบบครบทุกด้าน กล่าวคือการควบคุมความเสี่ยง ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงผลสะท้อนกลับจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์)
• ISO 13485 (เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และขาย เครื่องมือทางการแพทย์)
• Marketed in EU/USA/Canada ทำการตลาดในยุโรป/อเมริกา และแคนาดา

เทคโนโลยี
Spectrophotometry เป็นเทคนิคทางชีวเคมี สามารถวิเคราะห์สารในเชิงปริมาณ คือ วิเคราะห์ว่าสารนั้นมีความเข้มข้นเท่าใด สารต่างชนิดกัน จะมีสมบัติในการดูดกลืนแสง และสะท้อนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ได้มากน้อยไม่เท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ เรียกว่า spectrophotometer
การทำงาน
• เสียบสาย USB ของ spectrophotometer เข้ากับ computer (หรือ tablet) แล้วเชื่อมต่อกับ application
• หลังจากที่ทำการตรวจที่ฝ่ามือ 4 จุด เครื่องจะใช้เวลาเพียง 2-3 วินาที ก็จะได้ผลการตรวจขึ้นแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
• ผู้เชี่ยวชาญจะทำการอ่านวิเคราะห์ผล และให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาหาร, การดำเนินชีวิต, การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการรับการรักษาจากแพทย์ เป็นต้น