เครื่องคังเก้น ใช้เทคโนโลยี Ionization (ไอออนไนเซชั่น)

DATE

       เครื่องคังเก้น ใช้เทคโนโลยี Ionization (ไอออนไนเซชั่น) คือการทำให้โมเลกุลแตกตัวเป็นไอออน โดยการใช้ไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีที่เลียนแบบธรรมชาติ หากเกิดในแม่น้ำลำธารธรรมชาติ เมื่อฟ้าผ่า น้ำในแม่น้ำลำธารนั้น จะเกิด Ionization of Water ทำให้น้ำแตกตัวออกเป็นไอออน มีประจุลบ, น้ำจัดเรียงโมเลกุลใหม่เป็นรูป 6 เหลี่ยม และมีก๊าซไฮโดรเจน น้ำที่เกิดจากกระบวนการนี้มีชื่อสามัญว่า น้ำไอออนไนซ์ (เราเรียกน้ำที่ผลิตจากเครื่องเราว่าน้ำคังเก้น) หากเกิดในทะเล มหาสมุทร เมื่อฟ้าผ่า น้ำในทะเล มหาสมุทรนั้น จะเกิด Ionization of Salt Water ทำให้น้ำและเกลือ (NaCl) แตกตัวออกเป็นไอออน ได้เป็น กรดไฮโปคลอรัส (HoCl), โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH), ประจุลบ, ประจุบวก, H2, Cl2 และอื่นๆ

       น้ำที่เกิดจากกระบวนการนี้มีชื่อสามัญว่า น้ำอิเล็คโทรไลซ์ ในธรรมชาติ น้ำอิเล็คโทรไลซ์ชนิดกรด และชนิดด่างจะปนเปกัน แต่ในเครื่องคังเก้น เรามีเยื่อกั้น ไม่ให้น้ำ 2 ชนิดนี้ปนกัน และจะไหลออกคนละท่อ เราเรียกน้ำอิเล็คโทรไลซ์ชนิดกรดจากเครื่องเราว่า "น้ำสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5" และเรียกน้ำอิเล็คโทรไลซ์ชนิดด่างจากเครื่องเราว่า "น้ำสตรองคังเก้นพีเอช 11.5"
เครื่องคังเก้นเป็นยี่ห้อเดียวที่สามารถเลียนแบบไอออนไนเซชั่นของน้ำ และน้ำเกลือจากธรรมชาติได้ จึงผลิตได้ทั้งน้ำไอออนไนซ์ และน้ำอิเล็คโตรไลซ์ หากยี่ห้อไหนอ้างว่า ผลิตได้เหมือนเครื่องคังเก้นแต่ราคาถูกกว่า "ระวัง คุณจะโดนหลอก"

 

Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag